Informacja o odczytach podzielników w 2020 r.

Informujemy Państwa, że z uwagi na obecną sytuację związaną z panującą epidemią koronawirusa, jesteśmy zmuszeni przesunąć terminy corocznych odczytów podzielników wykonywanych w mieszkaniach, wstępnie z maja na czerwiec.
O dokładnych terminach odczytów poinformujemy Państwa odrębnym pismem.

Cała treść komunikatu: Informacjia o odczytach podzielników w 2020