Zapytanie ofertowe – śniegołapy

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Ostrowcu Św. zaprasza  do złożenia oferty na zadanie:

„Montaż śniegołapów na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Starokunowskiej 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

Śniegołapy należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze zbliżonym do obecnego pokrycia dachowego i zamontować na długości ok. 85 mb.

Oferty prosimy składać do dnia 08.11.2023r. do godz. 900 w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Montaż śniegołapów ul. Starokunowska 2”.

Otwarcie ofert nastąpi 8.11.2023r. o godz. 915 w siedzibie Spółki.

Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy