Aktualnosci

Jak racjonalnie ogrzewać mieszkanie?

Szanowni mieszkańcy,

Przestrzegając kilku podstawowych zasad można uzyskać niższe koszty ogrzewania mieszkania.
Oto rekomendowane zachowania ograniczające zużycie ciepła.

 1. Kontrolowanie termometrem temperatury w mieszkaniu
  W poszczególnych pomieszczeniach w mieszkaniu temperatura powinna być dostosowana do własnych indywidualnych potrzeb, gdyż każdy inaczej odczuwa komfort cieplny. Zawory termostatyczne przy grzejnikach umożliwiają ustawienie temperatury wewnętrznej na oczekiwanym poziomie. Optymalna i zarazem oszczędna temperatura w pokoju dziennym powinna wynosi około 20-21°C, w sypialni około 2°C mniej, w łazience około 2-3°C więcej. W trakcie naszej nieobecności w mieszkaniu nie powinno się wyłączać ogrzewania całkowicie, ale należy zmniejszyć je o kilka stopni do temperatury 16-17°C, co zapobiegnie nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczeń.
  Chcąc używać w mieszkaniu lekkich ubrań podczas sezonu grzewczego potrzebujemy temperatury wyższej, niż 20°C, co znacząco zwiększa koszt ogrzewania. Zwiększenie temperatury tylko o 1°C może powodować około 10% większe zużycie energii grzewczej. Można wiele zyskać, jeśli dostosuje się ubiór do pory roku także w mieszkaniu. Cieplejsze ubranie pozwoli zmniejszyć temperaturę grzejnika a co za tym idzie zmniejszyć zużycie ciepła.
  Ograniczając w nocy radykalnie temperaturę w pomieszczeniach, w których się nie przebywa, można uzyskać istotne oszczędności, jednak ponowne dogrzanie do oczekiwanej temperatury w dzień zajmuje dużo czasu i powoduje dyskomfort zanim temperatura spełni nasze oczekiwania. Lepszym rozwiązaniem jest minimalne zmniejszenie temperatury w nieużywanych pomieszczeniach na noc o nie więcej, niż 2-3°C w stosunku do temperatury dziennej.
  Zawsze należy kontrolować termometrem temperaturę w pomieszczeniach, gdyż subiektywne odczucia potrafią być mylące.
 2. Zmiana nawyków
  Ogrzewanie można również zmniejszać o 2-3°C w rzadko użytkowanych pomieszczeniach, w pomieszczeniach o dużych zyskach ciepła od urządzeń typu kuchenki, urządzenia biurowe, intensywne oświetlenie lub w trakcie codziennego wychodzenia do pracy.
 3. Nie zasłanianie grzejników
  Należy się postarać, by sposób urządzenia mieszkania nie zakłócał prawidłowego obiegu i rozprzestrzeniania się ciepła. Grzejnik powinien być widoczny i dostępny. Niedopuszczalne jest zasłanianie grzejników i zamontowanych przy nich zaworów termostatycznych obudowami, zasłonami czy meblami. To zawsze niekorzystnie wpływa na zużycie ciepła i wysokość rachunków.
 4. Dbanie o sprawność grzejników
  Podczas remontu mieszkania, czy w trakcie bieżącej eksploatacji warto zadbać o stan grzejników tj. oczyścić je z zabrudzeń, pajęczyn, kurzu. Nie należy dopuścić, aby na grzejniku znajdowała nadmierna ilość powłok farb – obniża to sprawność promieniowania ciepła. Stare lub uszkodzone bądź nadmiernie i trwale zabrudzone grzejniki być może warto wymienić na nowsze. Ważna jest też ich lokalizacja – powinny być zamontowane w najzimniejszym miejscu w pomieszczeniu (zazwyczaj pod oknami). Zapewnia to odpowiednią cyrkulację ogrzanego powietrza w mieszkaniu.
  Racjonalnym posunięciem jest także zamontowanie za grzejnikami ekranów wykonanych z materiałów izolacyjnych. Ich rolą jest odbijanie strumienia ciepła od ściany i kierowanie go do wnętrza pomieszczenia.
 5. Umiejętne wietrzenie pomieszczeń
  Dopływ świeżego powietrza do mieszkania jest niezbędny i pozytywnie wpływa na samopoczucie, więc nie należy z niego rezygnować w obawie przed utratą ciepła. Należy jednak pamiętać o tym, aby nie pozostawiać uchylonych okien na wiele godzin. Mieszkanie należy wietrzyć krótko i intensywnie zakręcając w tym czasie całkowicie zawór termostatyczny (pokrętło w pozycji *). Termostaty reagują natychmiastowo na dopływające zimne powietrze i radykalnie zwiększają przepływ starając się szybko zneutralizować wychłodzenie.
  Wietrzenie pomieszczeń powinno odbywać się w sposób następujący:
  – przed otworzeniem okna należy zamknąć dopływ czynnika grzewczego poprzez zamknięcie zaworu termostatycznego ustawiając pokrętło głowicy na „0” lub „*”;
  – następnie należy szeroko otworzyć okno, gdy przez cały czas pokrętła termostatu ustawione są w pozycji jak w pkt. 1;
  – po wywietrzeniu mieszkania należy zamknąć okno i odczekać kilkanaście minut;
  – gdy wpuszczone powietrze rozejdzie się po mieszkaniu należy przestawić pokrętło termostatu na ustaloną doświadczalnie własną komfortową temperaturę pomieszczenia.Otwieranie okien przy „otwartych” zaworach termostatycznych powoduje zwiększenie zużycia czynnika grzewczego. Zwiększa się wówczas pobór ciepła z powodu konieczności wyrównania temperatury pomieszczenia do wysokości odpowiadającej danemu ustawieniu pokrętła zaworu termostatycznego.
 6. Dbanie o ciepło w pomieszczeniach wspólnych
  Należy dbać o zamykanie drzwi i okien w pomieszczeniach wspólnych takich jak klatki schodowe czy piwnice. Unika się w ten sposób strat ciepła na zewnątrz oraz zbytniego wychłodzenia budynku.  Pamiętajmy, że za ogrzewanie pomieszczeń wspólnych płacimy również wspólnie.
  Termostat jest automatycznym regulatorem temperatury pomieszczenia, który samoczynnie reguluje dopływ ciepłej wody do grzejnika. Przez obracanie pokrętła nastawia się wstępnie żądaną temperaturę pomieszczenia, która jest utrzymywana nastałym poziomie przez automatyczne zamykanie i otwieranie zaworu.

UWAGA:

Jeżeli w pomieszczeniu panuje temperatura odpowiadająca oczekiwanej przez nas nastawie pokrętła głowicy termostatycznej to, pomimo niskiej temperatury na zewnątrz budynku, kaloryfer może być letni a nawet zimny przez większość dnia, gdyż intensywne oddawanie ciepła odbywa się najczęściej o świcie i rano lub późnym wieczorem.

OTBS Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe – śniegołapy

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Ostrowcu Św. zaprasza  do złożenia oferty na zadanie:

„Montaż śniegołapów na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Starokunowskiej 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

Śniegołapy należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze zbliżonym do obecnego pokrycia dachowego i zamontować na długości ok. 85 mb.

Oferty prosimy składać do dnia 08.11.2023r. do godz. 900 w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Montaż śniegołapów ul. Starokunowska 2”.

Otwarcie ofert nastąpi 8.11.2023r. o godz. 915 w siedzibie Spółki.

Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy

ZAPYTANIE OFERTOWE – remont klatek schodowych

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Ostrowcu Św. zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

„Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych”

Zadanie dotyczy budynków:

 1. os. Stawki 48
 2. os. Ogrody 4
 3. ul. Waryńskiego 7
 4. ul. Rosłońskiego 10

Przedmiary robót w załączeniu. 

Przedmiary należy traktować szacunkowo, jako materiał pomocniczy.

Oferty (wzór formularza w załączeniu) prosimy składać do dnia 29.09.2023r.
do godz. 900 w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont klatek schodowych – (wpisać adres)”.

Otwarcie ofert nastąpi 29.09.2023r. o godz. 915 w siedzibie Spółki.

Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy – remont klatek schodowych

Remont klatek schodowych os. Ogrody 4

Remont klatek schodowych ul. Rosłońskiego 10

Remont klatek schodowych os. Stawki 48

Remont klatek schodowych ul. Waryńskiego 7

ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana wodomierzy

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na wymianę wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych.

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy z OTBS Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana: wodomierzy z odczytem radiowym DN 15
o długości korpusu 110 mm, z plombami, uszczelkami oraz zaworem antykropelkowym i zaworem zwrotnym.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • demontaż istniejącego wodomierza w lokalu mieszkalnym
 • montaż wodomierza, zaworu zwrotnego i antykropelkowego
 • oplombowanie nowego wodomierza
 • bieżące informowanie administracji OTBS o problemach z dostępem do lokali,
 • spisanie protokołu z demontażu i montażu wodomierza z uwzględnieniem informacji dotyczących ich numerów i wskazań potwierdzone przez wykonawcę i najemcę lokalu.

Wykonawca przekaże zdemontowane wodomierze wraz z protokołami do OTBS bezpośrednio po zakończeniu prac na danym budynku.

Informujemy, że dostarczenie wodomierzy z modułem radiowym, zaworów zwrotnych, zaworów antykropelkowych oraz plomb leży po stronie Zamawiającego.

Zamawiający dostarcza następujący osprzęt:

 1. Wodomierz hybrydowy z modułem radiowym FILA „FRANCO INOX” 1,6m3/h 30st. C
 2. Wodomierz hybrydowy z modułem radiowym  FILA „FRANCO INOX” 1,6m3/h 90st. C
 3. Zawór zwrotny DN 15 FILA
 4. Zawór antykropelkowy DN 15 w łączniku, FILA
 5. Plomba zatrzaskowa DN 15, numerowana

1. W ofercie należy podać cenę za wymianę 1 szt. wodomierza w zakresie podanym powyżej. Ilość wodomierzy do wymiany: 334 szt. w tym – 209 szt. c.w. i 125 szt. – z.w.
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych takich jak wymiana niesprawnych zaworów kulowych, podejść do wodomierzy itp. Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego w celu sprawdzenia zasadności wykonania i rozliczenia robót. Zamawiający informuje, ze zasoby lokalowe są zróżnicowane ze względu m.in. na lata budowy, ilość i rozmieszczenie poszczególnych lokali w budynku. W celu uzyskania bliższej informacji na w/w temat prosimy o kontakt z Administracją OTBS Sp. z o.o. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego informowania lokatorów (czasami kilkakrotnie) o konieczności wymiany wodomierzy.

2. Termin wykonania zamówienia należy wykonać sukcesywnie według harmonogramu uzgodnionego między Zamawiającym a Wykonawcą, jednak nie później niż do 31.12.2023r. 

3. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji j.w. lub tel. 661-418-373 

4. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny. 

5. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia
do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac c) dysponują niezbędną wiedzą
i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

6. Warunki umowy: o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem; umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających
z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie. 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym załączonym do Zapytania.

8. Termin składania ofert: Ofertę należy składać do dnia 30.09.2023 r., godz. 1000. 

9. Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą mailową na adres otbs@otbs.ostrowiec.pl .

 

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe – remont kominów Mickiewicza 18

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Remont kominów w części ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Mickiewicza 18 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Przedmiar robót w załączeniu.
Przedmiar należy traktować szacunkowo, jako materiał pomocniczy.

Jednocześnie informuje, że Wykonawca może przedstawić własny sposób przeprowadzenia remontu, zgodny ze sztuką budowlaną. W takim przypadku prosimy załączyć do oferty planowany zakres prac remontowych.

Oferty prosimy składać do dnia 20.09.2023r. do godz. 900 w sekretariacie Spółki 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont kominów – ul. Mickiewicza 18”.
Otwarcie ofert nastąpi 20.09.2023r. o godz. 915 w siedzibie Spółki.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy – remont kominów
Mickiewicza 18 – remont kominów

ANKIETA ZAINTERESOWANIA OFERTĄ OTBS sp. z o.o.

Informujemy, że  Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  sp. z o.o. rozważa realizację inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicy Hubalczyków, jako rozbudowę zasobów własnych w  ramach systemu SIM/TBS czyli społecznego budownictwa czynszowego.

Ankieta pozwoli określić skalę zainteresowania ofertą SIM/TBS wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oraz osób zamierzających związać swoją przyszłość z naszym miastem. Państwa zapytania, opinie i udzielone w ankiecie informacje pozwolą zweryfikować potrzebną strukturę i wielkość mieszkań, a także ustalić preferowaną grupę osób, dla których mogą być przeznaczane mieszkania do wynajmu. Celem jest zrealizowanie inwestycji w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Wypełnij ankietę.

Zapytanie ofertowe – remont kominów

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Ostrowcu Św. zaprasza
do złożenia oferty na zadanie:

„Remont kominów w części ponad dachem budynków mieszkalnych wielorodzinnych” zarządzanych przez Spółkę.

Zapytanie dotyczy budynków:

 1. ul. Mickiewicza 18
 2. ul. Starokunowska 1/7
 3. ul. Sienkiewicza 40
 4. ul. Sienkiewicza 44

Przedmiary robót w załączeniu. 

Oferty (wzór formularza w załączeniu) prosimy składać do dnia 06.09.2023r. do godz. 1000
w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont kominów – ul.(wpisać adres)”.

Otwarcie ofert nastąpi 06.09.2023r. o godz. 1015 w siedzibie Spółki.

Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy – remont kominów

Sienkiewicza 40 – remont kominów

Sienkiewicza 44 – remont kominów

Starokunowska 1.7 – remont kominów

Mickiewicza 18 – remont kominów

Zapytanie ofertowe – ul. Pogodna 42

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Remont tarasu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pogodnej 42 w Ostrowcu Św.”

Przedmiar robót w załączeniu.

Oferty prosimy składać do dnia 28.07.2023r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółki 
w zamkniętych kopertach.
Formularz oferty w załączeniu.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy

Przedmiar robót

Zapytanie ofertowe – ul. Kościelna 26

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:

„Ocieplenie ściany północnej budynku wielorodzinnego przy ul. Kościelnej 26 w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

Przedmiar robót w załączeniu.

Oferty (wzór formularza w załączeniu) prosimy składać do dnia 27.07.2023r. do godz. 900 
w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ocieplenie ściany północnej 
ul. Kościelna 26”.
Otwarcie ofert nastąpi 27.07.2023r. o godz. 915 w siedzibie Spółki.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy

Przedmiar robót