Aktualnosci

Harmonogram odczytu podzielników – 2024r.

Adres I termin odczytu II termin odczytu
ul. Sienkiewicza 44 13.05.2024 15:10-15:45 20.05.2024 (poniedziałek) 15:10-15:20
ul. Orzeszkowej 5 15.05.2024 9:00-9:30 21.05.2024 (wtorek) 15:20-15:30
ul. Orzeszkowej 7 15.05.2024 9:40-10:10 21.05.2024 (wtorek) 15:30-15:40
ul. Waryńskiego 6 15.05.2024 10:20-10:50 21.05.2024 (wtorek) 15:40-15:50
ul. Mickiewicza 16 15.05.2024 11:10-12:20 20.05.2024 (poniedziałek) 15:25-15:40
ul. Iłżecka 38 15.05.2024 12:45-14:10 21.05.2024 (wtorek) 16:00-16:10
ul. Stodolna 13 15.05.2024 14:20-15:00 21.05.2024 (wtorek) 16:20-16:30
ul. Starokunowska 2 15.05.2024 15:45-16:25 20.05.2024 (poniedziałek) 16:00-16:10
ul. Sienkiewicza 65/1 16.05.2024 8:00-10:00 23.05.2024 (czwartek) 16:00-16:10
ul. Sienkiewicza 65/2 16.05.2024 10:00-11:30 23.05.2024 (czwartek) 16:10-16:25
ul. Sienkiewicza 65/4 16.05.2024 12:15-13:45 23.05.2024 (czwartek) 16:40-17:00
ul. Sienkiewicza 65/5 16.05.2024 14:00-14:30 23.05.2024 (czwartek) 17:00-17:10
ul. Sienkiewicza 65/8 16.05.2024 14:40-15:10 23.05.2024 (czwartek) 17:15-17:20
ul. Sienkiewicza 65/9 16.05.2024 15:10-15:40 23.05.2024 (czwartek) 17:20-17:25
os. Stawki 24 18.05.2024 9:00-11:00 24.05.2024 (piątek)

 

 

Adres I termin odczytu
Os. Ogrody 4 22.05.2024 9:00-14:00
ul. Sienkiewicza 82 22.05.2024 14:30-16:00
Os. Ogrody 35/5 22.05.2024 9:00-14:00
ul. Stodolna 15 23.05.2024 9:00-15:00
Os. Stawki 48 23.05.2024 11:15-13:15 (I klatka)
Os. Stawki 48 23.05.2024 13:15-15:00 (II klatka)
ul. Pogodna 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 23.05.2024
ul. Starokunowska 1 24.05.2024 11:00-12:30
ul. Siennieńska 31 24.05.2024 13:00-14:30
ul. Zgoda 10 24.05.2024 9:30-10:00
ul. Kilińskiego 22a 24.05.2024 10:30-12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Wykonanie przeglądu urządzeń p.poż. w zasobach OTBS Sp. z o.o.”

Zakres obejmuje przegląd łącznie:
– gaśnice: 28 sztuk
– hydranty zewnętrzne: 11 sztuk
– hydranty wewnętrzne: 8 sztuk

Oferty prosimy składać do dnia 26.03.2024r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółki 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przegląd urządzeń p.poż. w zasobach OTBS Sp. z o.o.”.
W załączeniu kwestionariusz ofertowy.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy

Wolny lokal biurowo-usługowy pod wynajem

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. informuje,   że posiada pod wynajem wolny lokal biurowo-usługowy nr 1.6  w budynku nr 33 na osiedlu Stawki.

Powierzchnia lokalu: 49,69 m2 – dwa dobrze doświetlone pomieszczenia o  regularnych kształtach (ok. 24 i 20 m2) położone na I kondygnacji.  Lokal posiada zintegrowany węzeł sanitarny – pomieszczenie z umywalką (ok.4 m2)  i pomieszczenie wc (ok.2 m2). 

Wygodny dojazd od ulicy Hubalczyków, wewnętrzny parking przy budynku.
Lokal będzie dostępny do użytku od marca 2024r.

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji w godz. od 7:00 do 15:00  tel. 41 248-23-23 wew.49 lub w siedzibie Spółki.

W celu obejrzenia lokalu kontakt z administracją na tel. 725-741-101.

Możliwy także kontakt poprzez e-mail: otbs@otbs.ostrowiec.pl

Minimalna stawka czynszu  15,00 zł/m2 netto + media.

Zainteresowanych najmem zapraszamy do kontaktu i składania ofert z propozycją stawki czynszu w terminie do dnia 20 lutego 2024r.

w sekretariacie OTBS Sp. z o.o.  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 65/10A lub drogą mailową na adres otbs@otbs.ostrowiec.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE – Sienkiewicza 65/10

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Sienkiewicza 65/10 
w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
Przedmiar robót w załączeniu.
Oferty prosimy składać na załączonym do zapytania kwestionariuszu do dnia 07.02.2024r. do godz. 900 w sekretariacie Spółki, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Termomodernizacja 
ul. Sienkiewicza 65/10”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2024r. o godz. 915.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy – termomodernizacja
Ostrowiec Sienkiewicza 65 10 -PRZEDMIAR

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Ostrowcu Św. zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

„Remont klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rosłońskiego 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim”,

Przedmiar robót w załączeniu.

Oferty prosimy składać na załączonym do zapytania kwestionariuszu  do dnia 15.12.2023r. do godz. 900 w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Remont klatek schodowych ul. Rosłońskiego 10”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2023r. o godz. 915.

Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Remont klatek schodowych ul. Rosłońskiego 10

Kwestionariusz ofertowy

Jak racjonalnie ogrzewać mieszkanie?

Szanowni mieszkańcy,

Przestrzegając kilku podstawowych zasad można uzyskać niższe koszty ogrzewania mieszkania.
Oto rekomendowane zachowania ograniczające zużycie ciepła.

 1. Kontrolowanie termometrem temperatury w mieszkaniu
  W poszczególnych pomieszczeniach w mieszkaniu temperatura powinna być dostosowana do własnych indywidualnych potrzeb, gdyż każdy inaczej odczuwa komfort cieplny. Zawory termostatyczne przy grzejnikach umożliwiają ustawienie temperatury wewnętrznej na oczekiwanym poziomie. Optymalna i zarazem oszczędna temperatura w pokoju dziennym powinna wynosi około 20-21°C, w sypialni około 2°C mniej, w łazience około 2-3°C więcej. W trakcie naszej nieobecności w mieszkaniu nie powinno się wyłączać ogrzewania całkowicie, ale należy zmniejszyć je o kilka stopni do temperatury 16-17°C, co zapobiegnie nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczeń.
  Chcąc używać w mieszkaniu lekkich ubrań podczas sezonu grzewczego potrzebujemy temperatury wyższej, niż 20°C, co znacząco zwiększa koszt ogrzewania. Zwiększenie temperatury tylko o 1°C może powodować około 10% większe zużycie energii grzewczej. Można wiele zyskać, jeśli dostosuje się ubiór do pory roku także w mieszkaniu. Cieplejsze ubranie pozwoli zmniejszyć temperaturę grzejnika a co za tym idzie zmniejszyć zużycie ciepła.
  Ograniczając w nocy radykalnie temperaturę w pomieszczeniach, w których się nie przebywa, można uzyskać istotne oszczędności, jednak ponowne dogrzanie do oczekiwanej temperatury w dzień zajmuje dużo czasu i powoduje dyskomfort zanim temperatura spełni nasze oczekiwania. Lepszym rozwiązaniem jest minimalne zmniejszenie temperatury w nieużywanych pomieszczeniach na noc o nie więcej, niż 2-3°C w stosunku do temperatury dziennej.
  Zawsze należy kontrolować termometrem temperaturę w pomieszczeniach, gdyż subiektywne odczucia potrafią być mylące.
 2. Zmiana nawyków
  Ogrzewanie można również zmniejszać o 2-3°C w rzadko użytkowanych pomieszczeniach, w pomieszczeniach o dużych zyskach ciepła od urządzeń typu kuchenki, urządzenia biurowe, intensywne oświetlenie lub w trakcie codziennego wychodzenia do pracy.
 3. Nie zasłanianie grzejników
  Należy się postarać, by sposób urządzenia mieszkania nie zakłócał prawidłowego obiegu i rozprzestrzeniania się ciepła. Grzejnik powinien być widoczny i dostępny. Niedopuszczalne jest zasłanianie grzejników i zamontowanych przy nich zaworów termostatycznych obudowami, zasłonami czy meblami. To zawsze niekorzystnie wpływa na zużycie ciepła i wysokość rachunków.
 4. Dbanie o sprawność grzejników
  Podczas remontu mieszkania, czy w trakcie bieżącej eksploatacji warto zadbać o stan grzejników tj. oczyścić je z zabrudzeń, pajęczyn, kurzu. Nie należy dopuścić, aby na grzejniku znajdowała nadmierna ilość powłok farb – obniża to sprawność promieniowania ciepła. Stare lub uszkodzone bądź nadmiernie i trwale zabrudzone grzejniki być może warto wymienić na nowsze. Ważna jest też ich lokalizacja – powinny być zamontowane w najzimniejszym miejscu w pomieszczeniu (zazwyczaj pod oknami). Zapewnia to odpowiednią cyrkulację ogrzanego powietrza w mieszkaniu.
  Racjonalnym posunięciem jest także zamontowanie za grzejnikami ekranów wykonanych z materiałów izolacyjnych. Ich rolą jest odbijanie strumienia ciepła od ściany i kierowanie go do wnętrza pomieszczenia.
 5. Umiejętne wietrzenie pomieszczeń
  Dopływ świeżego powietrza do mieszkania jest niezbędny i pozytywnie wpływa na samopoczucie, więc nie należy z niego rezygnować w obawie przed utratą ciepła. Należy jednak pamiętać o tym, aby nie pozostawiać uchylonych okien na wiele godzin. Mieszkanie należy wietrzyć krótko i intensywnie zakręcając w tym czasie całkowicie zawór termostatyczny (pokrętło w pozycji *). Termostaty reagują natychmiastowo na dopływające zimne powietrze i radykalnie zwiększają przepływ starając się szybko zneutralizować wychłodzenie.
  Wietrzenie pomieszczeń powinno odbywać się w sposób następujący:
  – przed otworzeniem okna należy zamknąć dopływ czynnika grzewczego poprzez zamknięcie zaworu termostatycznego ustawiając pokrętło głowicy na „0” lub „*”;
  – następnie należy szeroko otworzyć okno, gdy przez cały czas pokrętła termostatu ustawione są w pozycji jak w pkt. 1;
  – po wywietrzeniu mieszkania należy zamknąć okno i odczekać kilkanaście minut;
  – gdy wpuszczone powietrze rozejdzie się po mieszkaniu należy przestawić pokrętło termostatu na ustaloną doświadczalnie własną komfortową temperaturę pomieszczenia.Otwieranie okien przy „otwartych” zaworach termostatycznych powoduje zwiększenie zużycia czynnika grzewczego. Zwiększa się wówczas pobór ciepła z powodu konieczności wyrównania temperatury pomieszczenia do wysokości odpowiadającej danemu ustawieniu pokrętła zaworu termostatycznego.
 6. Dbanie o ciepło w pomieszczeniach wspólnych
  Należy dbać o zamykanie drzwi i okien w pomieszczeniach wspólnych takich jak klatki schodowe czy piwnice. Unika się w ten sposób strat ciepła na zewnątrz oraz zbytniego wychłodzenia budynku.  Pamiętajmy, że za ogrzewanie pomieszczeń wspólnych płacimy również wspólnie.
  Termostat jest automatycznym regulatorem temperatury pomieszczenia, który samoczynnie reguluje dopływ ciepłej wody do grzejnika. Przez obracanie pokrętła nastawia się wstępnie żądaną temperaturę pomieszczenia, która jest utrzymywana nastałym poziomie przez automatyczne zamykanie i otwieranie zaworu.

UWAGA:

Jeżeli w pomieszczeniu panuje temperatura odpowiadająca oczekiwanej przez nas nastawie pokrętła głowicy termostatycznej to, pomimo niskiej temperatury na zewnątrz budynku, kaloryfer może być letni a nawet zimny przez większość dnia, gdyż intensywne oddawanie ciepła odbywa się najczęściej o świcie i rano lub późnym wieczorem.

OTBS Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe – śniegołapy

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Ostrowcu Św. zaprasza  do złożenia oferty na zadanie:

„Montaż śniegołapów na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Starokunowskiej 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

Śniegołapy należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze zbliżonym do obecnego pokrycia dachowego i zamontować na długości ok. 85 mb.

Oferty prosimy składać do dnia 08.11.2023r. do godz. 900 w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Montaż śniegołapów ul. Starokunowska 2”.

Otwarcie ofert nastąpi 8.11.2023r. o godz. 915 w siedzibie Spółki.

Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy

ZAPYTANIE OFERTOWE – remont klatek schodowych

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Ostrowcu Św. zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

„Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych”

Zadanie dotyczy budynków:

 1. os. Stawki 48
 2. os. Ogrody 4
 3. ul. Waryńskiego 7
 4. ul. Rosłońskiego 10

Przedmiary robót w załączeniu. 

Przedmiary należy traktować szacunkowo, jako materiał pomocniczy.

Oferty (wzór formularza w załączeniu) prosimy składać do dnia 29.09.2023r.
do godz. 900 w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont klatek schodowych – (wpisać adres)”.

Otwarcie ofert nastąpi 29.09.2023r. o godz. 915 w siedzibie Spółki.

Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy – remont klatek schodowych

Remont klatek schodowych os. Ogrody 4

Remont klatek schodowych ul. Rosłońskiego 10

Remont klatek schodowych os. Stawki 48

Remont klatek schodowych ul. Waryńskiego 7

ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana wodomierzy

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na wymianę wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych.

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy z OTBS Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana: wodomierzy z odczytem radiowym DN 15
o długości korpusu 110 mm, z plombami, uszczelkami oraz zaworem antykropelkowym i zaworem zwrotnym.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • demontaż istniejącego wodomierza w lokalu mieszkalnym
 • montaż wodomierza, zaworu zwrotnego i antykropelkowego
 • oplombowanie nowego wodomierza
 • bieżące informowanie administracji OTBS o problemach z dostępem do lokali,
 • spisanie protokołu z demontażu i montażu wodomierza z uwzględnieniem informacji dotyczących ich numerów i wskazań potwierdzone przez wykonawcę i najemcę lokalu.

Wykonawca przekaże zdemontowane wodomierze wraz z protokołami do OTBS bezpośrednio po zakończeniu prac na danym budynku.

Informujemy, że dostarczenie wodomierzy z modułem radiowym, zaworów zwrotnych, zaworów antykropelkowych oraz plomb leży po stronie Zamawiającego.

Zamawiający dostarcza następujący osprzęt:

 1. Wodomierz hybrydowy z modułem radiowym FILA „FRANCO INOX” 1,6m3/h 30st. C
 2. Wodomierz hybrydowy z modułem radiowym  FILA „FRANCO INOX” 1,6m3/h 90st. C
 3. Zawór zwrotny DN 15 FILA
 4. Zawór antykropelkowy DN 15 w łączniku, FILA
 5. Plomba zatrzaskowa DN 15, numerowana

1. W ofercie należy podać cenę za wymianę 1 szt. wodomierza w zakresie podanym powyżej. Ilość wodomierzy do wymiany: 334 szt. w tym – 209 szt. c.w. i 125 szt. – z.w.
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych takich jak wymiana niesprawnych zaworów kulowych, podejść do wodomierzy itp. Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego w celu sprawdzenia zasadności wykonania i rozliczenia robót. Zamawiający informuje, ze zasoby lokalowe są zróżnicowane ze względu m.in. na lata budowy, ilość i rozmieszczenie poszczególnych lokali w budynku. W celu uzyskania bliższej informacji na w/w temat prosimy o kontakt z Administracją OTBS Sp. z o.o. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego informowania lokatorów (czasami kilkakrotnie) o konieczności wymiany wodomierzy.

2. Termin wykonania zamówienia należy wykonać sukcesywnie według harmonogramu uzgodnionego między Zamawiającym a Wykonawcą, jednak nie później niż do 31.12.2023r. 

3. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji j.w. lub tel. 661-418-373 

4. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny. 

5. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia
do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac c) dysponują niezbędną wiedzą
i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

6. Warunki umowy: o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem; umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających
z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie. 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym załączonym do Zapytania.

8. Termin składania ofert: Ofertę należy składać do dnia 30.09.2023 r., godz. 1000. 

9. Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą mailową na adres otbs@otbs.ostrowiec.pl .

 

Formularz ofertowy