ZAPYTANIE OFERTOWE

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:

„Wykonanie projektu elektrycznego głównego wyłącznika prądu i przycisku ppoż. wraz 
z akceptacją rzeczoznawcy ds. ppoż. dla budynków zarządzanych przez OTBS Sp. z o.o.” 
Wykaz budynków i specyfikacja w załączeniu.

Oferty prosimy składać do dnia 15.06.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wymiana głównego wyłącznika prądu”.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Załącznik 1


Zapytanie ofertowe – ocieplanie stropu.

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty na ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Osadowa 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W załączeniu przedmiar robót. 

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć do dnia 10.04.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub wysłać
na adres mailowy dt@otbs.ostrowiec.pl


Zapytanie ofertowe – wymiana pokrycia dachowego

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty na wymianę pokrycia dachowego wraz z remontem kominów budynku ul. Iłżecka 38A w Ostrowcu Św.

Szacowany zakres robót przedstawiony jest w przedmiarze, załączonym do zapytania.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć do dnia 06.04.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub wysłać na adres mailowy otbs@otbs.ostrowiec.pl

Załącznik:
Przedmiar iłżecka 38A


Zapytanie – altana śmietnikowa

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty
na dostarczenie i montaż altany śmietnikowej wraz z utwardzeniem podłoża kostką brukową.

Altana śmietnikowa dla Wspólnot Mieszkaniowych: ul. H. Sienkiewicza 65/2 i 65/4  

Zakres robót:

– rozebranie istniejącej altany śmietnikowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu i papy

– utwardzenie terenu pod nową wiatę śmietnikową oraz pojemniki typu „dzwon” – wykonanie podbudowy, podsypki cementowej, osadzenie krawężników, ułożenie kostki brukowej typu „behaton” gr. 6 cm – powierzchnia ok. 28,00 m2

– wykonanie 4 stóp (w narożach) kotwiących altanę do podłoża

– dostarczenie i montaż nowej altany śmietnikowej o wymiarach 4,00×5,00 m  z blachy na konstrukcji z kształtowników stalowych (kolorystyka do uzgodnienia).

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć do dnia 06.04.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub wysłać
na adres mailowy otbs@otbs.ostrowiec.pl


Zapytanie ofertowe: Remont kominów

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu kominów w części ponad dachem w budynku wielorodzinnym
ul. Rynek 10 w Ostrowcu Św.

Remont obejmuje 16 sztuk kominów w podanym poniżej zakresie:

  1. Uzupełnienie ubytków w kominach
  2. Remont czapek kominowych
  3. Przygotowanie i montaż konstrukcji drewnianej pod obudowanie kominów blachą
  4. Obudowanie kominów blachą trapezową
  5. Wykonanie obróbek blacharskich

Z uwagi na zróżnicowanie kominów konieczne jest dokonanie wizji lokalnej celem ustalenia dokładnego zakresu robót.

Oferty należy złożyć do dnia 07.03.2023r. do godz. 15:00 w siedzibie OTBS Sp. z o.o. – Sekretariat, bądź wysłać na adres mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl. 

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Spółki pok. nr 20 lub pod nr telefonu:
661-418-373.

 


Oferta na renowację drewnianego pochwytu barierki

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na renowację drewnianego pochwytu barierki klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Górzystej 5/11 w Ostrowcu Św. 

Zakres prac obejmuje:

– oczyszczenie pochwytu ze starej farby
– uzupełnienie ubytków szpachlą do drewna
– dwukrotne malowanie poręczy lakierobejcą/farbą do drewna

Łączna długość pochwytu wynosi ok. 75,00 m.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć do dnia 16.12.2022r. do godz. 1200 w sekretariacie – pok. nr 4 lub wysłać
na adres mailowy otbs@otbs.ostrowiec.pl


Oferty 
na dostarczenie i montaż altany śmietnikowej

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty
na dostarczenie i montaż altany śmietnikowej wraz z utwardzeniem podłoża kostką brukową.

Altana śmietnikowa dla Wspólnot Mieszkaniowych: ul. H. Sienkiewicza 65/8, 65/12, 65/13 – zakres robót:
– rozebranie istniejącej altany śmietnikowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu i papy
– utwardzenie terenu pod nową wiatę śmietnikową oraz pojemniki typu „dzwon” – wykonanie podbudowy, podsypki cementowej, osadzenie krawężników, ułożenie kostki brukowej typu „behaton” – powierzchnia ok. 28,00 m2
– wykonanie 4 stóp (w narożach) kotwiących altanę do podłoża
– dostarczenie i montaż nowej altany śmietnikowej o wymiarach 4,00×5,00 m  z blachy na konstrukcji z kształtowników stalowych 

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć do dnia 15.12.2022r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub wysłać
na adres mailowy otbs@otbs.ostrowiec.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE – remont schodów

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. jako zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na remont schodów przy budynku wielorodzinnym ul. Pogodna 46 w Ostrowcu Św. Zakres prac wyszczególniony w załączonym przedmiarze robót.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 18 lub pod
nr tel. 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, okresu gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć na adres mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl do dnia 31.10.2022r.
lub osobiście w sekretariacie – pok. nr 4.

Przedmiar robót – ul. Pogodna 46


Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi

Zamawiający :

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Henryka Sienkiewicza 65/10A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ZAWIADAMIA

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi opublikowano :

  1. W Biuletynie Zamówień Publicznych Nr : 2022/BZP 00294971/01 w dniu 05.08.2022 r.
  2. Na stronie internetowej : https://otbsostrowiec.ezamawiajacy.pl

Czytaj dalej „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi”