Oferty na wykonanie i montaż bramy oraz furtki 

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż bramy oraz furtki w budynku wielorodzinnym przy ul. Zgoda 10.

Zakres prac obejmuje:

– wykonanie ławy fundamentowej z betonu zbrojonego B20 pomiędzy słupami bramy

– wykonanie/dostarczenie bramy oraz furtki (przystosowanej do współpracy z domofonem) z kształtowników stalowych wraz z montażem (słupy bramy kształtownik min. 100x100x3 mm, furtki: 80x80x3 mm). 

– założenie automatyki wraz z osprzętem elektrycznym do zdalnego otwierania bramy (zakodowanie i dostarczenie 12 szt. pilotów)

– konstrukcja powinna być zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Oferty należy złożyć do dnia 15.07.2022r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub na adres mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji i warunków płatności.

Kontakt telefoniczny: 661-418-373