Regulaminy – projekty na 2023 r.

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przedstawia Państwu poniżej projekty nowych: Regulaminów rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, kosztów ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody oraz rozliczania kosztów wody i odprowadzenia ścieków. Zmiany dotychczasowych zapisów regulaminów (wyłącznie w kwestii rozliczania kosztów ciepła) podyktowane są koniecznością dostosowania treści do obowiązujących przepisów tj. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo … Czytaj dalej Regulaminy – projekty na 2023 r.