Harmonogram odczytu podzielników – 2024r.

Adres I termin odczytu II termin odczytu
ul. Sienkiewicza 44 13.05.2024 15:10-15:45 20.05.2024 (poniedziałek) 15:10-15:20
ul. Orzeszkowej 5 15.05.2024 9:00-9:30 21.05.2024 (wtorek) 15:20-15:30
ul. Orzeszkowej 7 15.05.2024 9:40-10:10 21.05.2024 (wtorek) 15:30-15:40
ul. Waryńskiego 6 15.05.2024 10:20-10:50 21.05.2024 (wtorek) 15:40-15:50
ul. Mickiewicza 16 15.05.2024 11:10-12:20 20.05.2024 (poniedziałek) 15:25-15:40
ul. Iłżecka 38 15.05.2024 12:45-14:10 21.05.2024 (wtorek) 16:00-16:10
ul. Stodolna 13 15.05.2024 14:20-15:00 21.05.2024 (wtorek) 16:20-16:30
ul. Starokunowska 2 15.05.2024 15:45-16:25 20.05.2024 (poniedziałek) 16:00-16:10
ul. Sienkiewicza 65/1 16.05.2024 8:00-10:00 23.05.2024 (czwartek) 16:00-16:10
ul. Sienkiewicza 65/2 16.05.2024 10:00-11:30 23.05.2024 (czwartek) 16:10-16:25
ul. Sienkiewicza 65/4 16.05.2024 12:15-13:45 23.05.2024 (czwartek) 16:40-17:00
ul. Sienkiewicza 65/5 16.05.2024 14:00-14:30 23.05.2024 (czwartek) 17:00-17:10
ul. Sienkiewicza 65/8 16.05.2024 14:40-15:10 23.05.2024 (czwartek) 17:15-17:20
ul. Sienkiewicza 65/9 16.05.2024 15:10-15:40 23.05.2024 (czwartek) 17:20-17:25
os. Stawki 24 18.05.2024 9:00-11:00 24.05.2024 (piątek)

 

 

Adres I termin odczytu
Os. Ogrody 4 22.05.2024 9:00-14:00
ul. Sienkiewicza 82 22.05.2024 14:30-16:00
Os. Ogrody 35/5 22.05.2024 9:00-14:00
ul. Stodolna 15 23.05.2024 9:00-15:00
Os. Stawki 48 23.05.2024 11:15-13:15 (I klatka)
Os. Stawki 48 23.05.2024 13:15-15:00 (II klatka)
ul. Pogodna 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 23.05.2024
ul. Starokunowska 1 24.05.2024 11:00-12:30
ul. Siennieńska 31 24.05.2024 13:00-14:30
ul. Zgoda 10 24.05.2024 9:30-10:00
ul. Kilińskiego 22a 24.05.2024 10:30-12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Wykonanie przeglądu urządzeń p.poż. w zasobach OTBS Sp. z o.o.”

Zakres obejmuje przegląd łącznie:
– gaśnice: 28 sztuk
– hydranty zewnętrzne: 11 sztuk
– hydranty wewnętrzne: 8 sztuk

Oferty prosimy składać do dnia 26.03.2024r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółki 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przegląd urządzeń p.poż. w zasobach OTBS Sp. z o.o.”.
W załączeniu kwestionariusz ofertowy.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy


Wolny lokal biurowo-usługowy pod wynajem

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. informuje,   że posiada pod wynajem wolny lokal biurowo-usługowy nr 1.6  w budynku nr 33 na osiedlu Stawki.

Powierzchnia lokalu: 49,69 m2 – dwa dobrze doświetlone pomieszczenia o  regularnych kształtach (ok. 24 i 20 m2) położone na I kondygnacji.  Lokal posiada zintegrowany węzeł sanitarny – pomieszczenie z umywalką (ok.4 m2)  i pomieszczenie wc (ok.2 m2). 

Wygodny dojazd od ulicy Hubalczyków, wewnętrzny parking przy budynku.
Lokal będzie dostępny do użytku od marca 2024r.

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji w godz. od 7:00 do 15:00  tel. 41 248-23-23 wew.49 lub w siedzibie Spółki.

W celu obejrzenia lokalu kontakt z administracją na tel. 725-741-101.

Możliwy także kontakt poprzez e-mail: otbs@otbs.ostrowiec.pl

Minimalna stawka czynszu  15,00 zł/m2 netto + media.

Zainteresowanych najmem zapraszamy do kontaktu i składania ofert z propozycją stawki czynszu w terminie do dnia 20 lutego 2024r.

w sekretariacie OTBS Sp. z o.o.  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 65/10A lub drogą mailową na adres otbs@otbs.ostrowiec.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE – Sienkiewicza 65/10

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Sienkiewicza 65/10 
w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
Przedmiar robót w załączeniu.
Oferty prosimy składać na załączonym do zapytania kwestionariuszu do dnia 07.02.2024r. do godz. 900 w sekretariacie Spółki, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Termomodernizacja 
ul. Sienkiewicza 65/10”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2024r. o godz. 915.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy – termomodernizacja
Ostrowiec Sienkiewicza 65 10 -PRZEDMIAR


Zapytanie ofertowe – śniegołapy

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Ostrowcu Św. zaprasza  do złożenia oferty na zadanie:

„Montaż śniegołapów na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Starokunowskiej 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

Śniegołapy należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze zbliżonym do obecnego pokrycia dachowego i zamontować na długości ok. 85 mb.

Oferty prosimy składać do dnia 08.11.2023r. do godz. 900 w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Montaż śniegołapów ul. Starokunowska 2”.

Otwarcie ofert nastąpi 8.11.2023r. o godz. 915 w siedzibie Spółki.

Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy


ZAPYTANIE OFERTOWE – remont klatek schodowych

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Ostrowcu Św. zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

„Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych”

Zadanie dotyczy budynków:

 1. os. Stawki 48
 2. os. Ogrody 4
 3. ul. Waryńskiego 7
 4. ul. Rosłońskiego 10

Przedmiary robót w załączeniu. 

Przedmiary należy traktować szacunkowo, jako materiał pomocniczy.

Oferty (wzór formularza w załączeniu) prosimy składać do dnia 29.09.2023r.
do godz. 900 w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont klatek schodowych – (wpisać adres)”.

Otwarcie ofert nastąpi 29.09.2023r. o godz. 915 w siedzibie Spółki.

Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy – remont klatek schodowych

Remont klatek schodowych os. Ogrody 4

Remont klatek schodowych ul. Rosłońskiego 10

Remont klatek schodowych os. Stawki 48

Remont klatek schodowych ul. Waryńskiego 7


ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana wodomierzy

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na wymianę wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych.

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy z OTBS Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana: wodomierzy z odczytem radiowym DN 15
o długości korpusu 110 mm, z plombami, uszczelkami oraz zaworem antykropelkowym i zaworem zwrotnym.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • demontaż istniejącego wodomierza w lokalu mieszkalnym
 • montaż wodomierza, zaworu zwrotnego i antykropelkowego
 • oplombowanie nowego wodomierza
 • bieżące informowanie administracji OTBS o problemach z dostępem do lokali,
 • spisanie protokołu z demontażu i montażu wodomierza z uwzględnieniem informacji dotyczących ich numerów i wskazań potwierdzone przez wykonawcę i najemcę lokalu.

Wykonawca przekaże zdemontowane wodomierze wraz z protokołami do OTBS bezpośrednio po zakończeniu prac na danym budynku.

Informujemy, że dostarczenie wodomierzy z modułem radiowym, zaworów zwrotnych, zaworów antykropelkowych oraz plomb leży po stronie Zamawiającego.

Zamawiający dostarcza następujący osprzęt:

 1. Wodomierz hybrydowy z modułem radiowym FILA „FRANCO INOX” 1,6m3/h 30st. C
 2. Wodomierz hybrydowy z modułem radiowym  FILA „FRANCO INOX” 1,6m3/h 90st. C
 3. Zawór zwrotny DN 15 FILA
 4. Zawór antykropelkowy DN 15 w łączniku, FILA
 5. Plomba zatrzaskowa DN 15, numerowana

1. W ofercie należy podać cenę za wymianę 1 szt. wodomierza w zakresie podanym powyżej. Ilość wodomierzy do wymiany: 334 szt. w tym – 209 szt. c.w. i 125 szt. – z.w.
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych takich jak wymiana niesprawnych zaworów kulowych, podejść do wodomierzy itp. Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego w celu sprawdzenia zasadności wykonania i rozliczenia robót. Zamawiający informuje, ze zasoby lokalowe są zróżnicowane ze względu m.in. na lata budowy, ilość i rozmieszczenie poszczególnych lokali w budynku. W celu uzyskania bliższej informacji na w/w temat prosimy o kontakt z Administracją OTBS Sp. z o.o. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego informowania lokatorów (czasami kilkakrotnie) o konieczności wymiany wodomierzy.

2. Termin wykonania zamówienia należy wykonać sukcesywnie według harmonogramu uzgodnionego między Zamawiającym a Wykonawcą, jednak nie później niż do 31.12.2023r. 

3. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji j.w. lub tel. 661-418-373 

4. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny. 

5. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia
do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac c) dysponują niezbędną wiedzą
i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

6. Warunki umowy: o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem; umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających
z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie. 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym załączonym do Zapytania.

8. Termin składania ofert: Ofertę należy składać do dnia 30.09.2023 r., godz. 1000. 

9. Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą mailową na adres otbs@otbs.ostrowiec.pl .

 

Formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe – remont kominów Mickiewicza 18

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Remont kominów w części ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Mickiewicza 18 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Przedmiar robót w załączeniu.
Przedmiar należy traktować szacunkowo, jako materiał pomocniczy.

Jednocześnie informuje, że Wykonawca może przedstawić własny sposób przeprowadzenia remontu, zgodny ze sztuką budowlaną. W takim przypadku prosimy załączyć do oferty planowany zakres prac remontowych.

Oferty prosimy składać do dnia 20.09.2023r. do godz. 900 w sekretariacie Spółki 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont kominów – ul. Mickiewicza 18”.
Otwarcie ofert nastąpi 20.09.2023r. o godz. 915 w siedzibie Spółki.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy – remont kominów
Mickiewicza 18 – remont kominów


ANKIETA ZAINTERESOWANIA OFERTĄ OTBS sp. z o.o.

Informujemy, że  Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  sp. z o.o. rozważa realizację inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicy Hubalczyków, jako rozbudowę zasobów własnych w  ramach systemu SIM/TBS czyli społecznego budownictwa czynszowego.

Ankieta pozwoli określić skalę zainteresowania ofertą SIM/TBS wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oraz osób zamierzających związać swoją przyszłość z naszym miastem. Państwa zapytania, opinie i udzielone w ankiecie informacje pozwolą zweryfikować potrzebną strukturę i wielkość mieszkań, a także ustalić preferowaną grupę osób, dla których mogą być przeznaczane mieszkania do wynajmu. Celem jest zrealizowanie inwestycji w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Wypełnij ankietę.


Zapytanie ofertowe – remont kominów

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Ostrowcu Św. zaprasza
do złożenia oferty na zadanie:

„Remont kominów w części ponad dachem budynków mieszkalnych wielorodzinnych” zarządzanych przez Spółkę.

Zapytanie dotyczy budynków:

 1. ul. Mickiewicza 18
 2. ul. Starokunowska 1/7
 3. ul. Sienkiewicza 40
 4. ul. Sienkiewicza 44

Przedmiary robót w załączeniu. 

Oferty (wzór formularza w załączeniu) prosimy składać do dnia 06.09.2023r. do godz. 1000
w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont kominów – ul.(wpisać adres)”.

Otwarcie ofert nastąpi 06.09.2023r. o godz. 1015 w siedzibie Spółki.

Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy – remont kominów

Sienkiewicza 40 – remont kominów

Sienkiewicza 44 – remont kominów

Starokunowska 1.7 – remont kominów

Mickiewicza 18 – remont kominów