Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych:

Michał Broda iod@otbs.ostrowiec.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych