Administracja budynkami

Spółka zarządza własnymi i powierzonymi zasobami lokalowymi.

Zasoby własne

Własne zasoby stanowi 95 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 2 budynkach położonych przy ul. Mikołaja Reja 14 i 16, w nadbudowie budynku ul. Henryka Sienkiewicza 65/4 i w budynkach ul. Pogodna 38, 40, 46, 48, ul. Rynek 10. Spółka posiada również lokale użytkowe na os. Stawki 33, Os. Ogrody 28 i w budynku przy ul. Mickiewicza 14a.

Treść regulaminów obowiązujących w budynkach OTBS.
Regulamin Indywidualnych Rozliczeń Kosztów Ciepła
Regulamin rozliczania zimnej wody

Deklaracja o dochodzie
REGULAMIN weryfikacji deklaracji o dochodach oraz ustalania czynszu wolnego w zasobach mieszkaniowych Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnoty Mieszkaniowe

Regulaminy rozliczania kosztów zimnej wody i centralnego ogrzewania przyjęte przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

Regulamin rozliczania kosztów zimnej wody
Uwaga: przyjęty sposób rozliczenia tzw. wody niebilansującej wynika z treści uchwały, zatwierdzonej przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Regulamin Indywidualnych Rozliczeń Kosztów Ciepła
Uwaga: podział kosztów na koszty stałe i zmienne dotyczy budynków opomiarowanych w indywidualne podzielniki kosztów ciepła i wynika z treści uchwały, zatwierdzonej przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Wzór umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną


Spółka zarządza 88 Wspólnotami mieszkaniowymi o łącznej powierzchni 125124,87 m²
Zgodnie z n/w wykazem.

Administratorzy budynków

Małgorzata Nowożeńska:

Górzysta 14/24b
Górzysta 5/11
Kopernika 8
Kochanowskiego 10
Kościelna 26
Konopnickiej 2
Orzeszkowej 1
Orzeszkowej 5
Orzeszkowej 7
Sienkiewicza 82
Sienkiewicza 65/1
Sienkiewicza 65/2
Sienkiewicza 65/4
Sienkiewicza 65/5
Sienkiewicza 65/5a
Sienkiewicza 65/6
Sienkiewicza 65/7
Sienkiewicza 65/8
Sienkiewicza 65/9
Sienkiewicza 65/10
Sienkiewicza 65/11
Sienkiewicza 65/12
Sienkiewicza 65/13
Sienkiewicza 65/14
Sienkiewicza 65/15
Waryńskiego 2
Waryńskiego 3
Waryńskiego 4
Waryńskiego 5
Waryńskiego 6
Waryńskiego 7
Waryńskiego 8

Magdalena Głowacka:

Iłżecka 1/5
Iłżecka 36
Iłżecka 38
Iłżecka 38a
Nowa 1
Słoneczne 6
Słoneczne 8
Stawki 24
Stawki 77
Rynek 27
Sienkiewicza 59a
Sienkiewicza 59b
Starokunowska 1
Starokunowska 1/7
Starokunowska 2
Stodolna 13
Stodolna 15
Tylna 1/5
Stodolna 19

Sławomir Wasilewski:

Cegielniana 2/4
Cegielniana 6
Focha 1
Kilińskiego 12
Kilińskiego 20b
Kilińskiego 22a
Ogrody 4
Ogrody 6
Ogrody 32
Stawki 48
Sandomierska 93
Pułanki 9
Rosłońskiego 10
Rynek 10
Siennieńska 31
Sikorskiego 49
Sikorskiego 51
Pogodna 36
Pogodna 38
Pogodna 40
Pogodna 42
Pogodna 44
Pogodna 46
Pogodna 48
Reja 14
Reja 16
Ogrody 28

Wojciech Bańda:

Mickiewicza 10
Mickiewicza 12
Mickiewicza 14
Mickiewicza 16
Mickiewicza 18
Osadowa 10
Osadowa 11
Osadowa 13
Osadowa 14
Sienkiewicza 40
Sienkiewicza 42
Sienkiewicza 44
Ogrody 35/5
Pułanki 5
Słowackiego 13 a
Zgoda 10

Kontakt z administracją

Administracja pokój nr 1
Tel. 41 263-37-75