Administracja budynkami

Spółka zarządza własnymi i powierzonymi zasobami lokalowymi.

Zasoby własne

Własne zasoby stanowią 94 lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach położonych przy ul. Mikołaja Reja 14 i 16, ul. Kopernika 34A i 34B, ul. Rynek 10. Spółka posiada również lokale użytkowe na os. Stawki 33 i Os. Ogrody 28.

Treść regulaminów obowiązujących w budynkach OTBS.
Regulamin Indywidualnych Rozliczeń Kosztów Ciepła
Regulamin rozliczania zimnej wody

Deklaracja o dochodzie
REGULAMIN weryfikacji deklaracji o dochodach oraz ustalania czynszu wolnego w zasobach mieszkaniowych Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnoty Mieszkaniowe

Regulaminy rozliczania kosztów zimnej wody i centralnego ogrzewania przyjęte przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

Regulamin rozliczania kosztów zimnej wody
Uwaga: przyjęty sposób rozliczenia tzw. wody niebilansującej wynika z treści uchwały, zatwierdzonej przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Regulamin Indywidualnych Rozliczeń Kosztów Ciepła
Uwaga: podział kosztów na koszty stałe i zmienne dotyczy budynków opomiarowanych w indywidualne podzielniki kosztów ciepła i wynika z treści uchwały, zatwierdzonej przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Wzór umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną

Treść uchwał na zebrania wspólnot w marcu 2019 r.


Spółka zarządza 88 Wspólnotami mieszkaniowymi o łącznej powierzchni 125124,87 m²
Zgodnie z n/w wykazem.

Administratorzy budynków

Małgorzata Nowożeńska:

Górzysta 14/24b
Górzysta 5/11
Kopernika 8
Kochanowskiego 10
Kościelna 26
Konopnickiej 2
Orzeszkowej 1
Orzeszkowej 5
Orzeszkowej 7
Sienkiewicza 82
Sienkiewicza 65/1
Sienkiewicza 65/2
Sienkiewicza 65/4
Sienkiewicza 65/5
Sienkiewicza 65/5a
Sienkiewicza 65/6
Sienkiewicza 65/7
Sienkiewicza 65/8
Sienkiewicza 65/9
Sienkiewicza 65/10
Sienkiewicza 65/11
Sienkiewicza 65/12
Sienkiewicza 65/13
Sienkiewicza 65/15
Waryńskiego 2
Waryńskiego 3
Waryńskiego 4
Waryńskiego 5
Waryńskiego 6
Waryńskiego 7
Waryńskiego 8
Sienkiewicza 40
Sienkiewicza 42
Sienkiewicza 44

Magdalena Głowacka:

Iłżecka 1/5
Iłżecka 36
Iłżecka 38
Iłżecka 38a
Nowa 1
Słoneczne 6
Słoneczne 8
Stawki 24
Stawki 77
Rynek 27
Sienkiewicza 59a
Sienkiewicza 59b
Starokunowska 1
Starokunowska 1/7
Starokunowska 2
Stodolna 13
Stodolna 15
Tylna 1/5
Stodolna 19
Mickiewicza 10
Mickiewicza 12
Mickiewicza 14
Mickiewicza 16
Mickiewicza 18
Słowackiego 13 a
Zgoda 10

Sławomir Wasilewski:

Cegielniana 2/4
Cegielniana 6
Focha 1
Kilińskiego 12
Kilińskiego 20b
Kilińskiego 22a
Ogrody 4
Ogrody 6
Ogrody 32
Stawki 48
Sandomierska 93
Pułanki 9
Rosłońskiego 10
Rynek 10
Siennieńska 31
Sikorskiego 49
Sikorskiego 51
Pogodna 36
Pogodna 38
Pogodna 40
Pogodna 42
Pogodna 44
Pogodna 46
Pogodna 48
Reja 14
Reja 16
Ogrody 35/5
Pułanki 5
Osadowa 10
Osadowa 11
Osadowa 13
Osadowa 14

Kontakt z administracją

Administracja pokój nr 1
Tel. 41 263-37-75