O nas

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 65/10A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyskiego tel 41 248-23-23 lub 41 263 -37-75, fax 41 263-08-30
e-mail: otbs@otbs.ostrowiec.pl , strona www.otbs.ostrowiec.pl

Podstawowym przedmiotem działalności OTBS Sp. z o.o. jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu oraz zarządzanie własnymi i powierzonymi zasobami lokalowymi.
Spółka zarządza 89 Wspólnotami Mieszkaniowymi, prowadzi także działalność inwestycyjną.
Od 2010 roku do chwili obecnej oddano do użytkowania 206 mieszkań i 60 garaży położonych przy ul. Sikorskiego, Pogodnej, Kopernika 34A i 34B oraz 9 mieszkań w nadbudowie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 65/4.

Skład Zarządu Spółki:

Wojciech Wójcik – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółki:

Łukasz Madej – Przewodniczący
Andrzej Pawłowski – Wiceprzewodniczący
Mariusz Grzesiak – Członek RN