Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrowcu Św.

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400 przy ul. Sienkiewicza 65/10A, KRS: 0000000880, NIP: 661-00-00-272, REGON: 290876888, tel.:41 248 23 23 fax: 41 263 08 30 www.otbs.ostrowiec.pl; e-mail otbs@otbs.ostrowiec.pl
w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 2 ogłasza:

II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski przy ul. Sienkiewicza 65/10A objętej księgą wieczystą KW nr KI1O/00047077/1 Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 8/1, obręb 0012, o powierzchni 1378 m2. Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta i jest ogrodzona. Teren działki jest płaski.

Czytaj dalej „Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrowcu Św.”