Zapytanie ofertowe – ul. Pogodna 42

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Remont tarasu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pogodnej 42 w Ostrowcu Św.”

Przedmiar robót w załączeniu.

Oferty prosimy składać do dnia 28.07.2023r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółki 
w zamkniętych kopertach.
Formularz oferty w załączeniu.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy

Przedmiar robót


Zapytanie ofertowe – ul. Kościelna 26

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:

„Ocieplenie ściany północnej budynku wielorodzinnego przy ul. Kościelnej 26 w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

Przedmiar robót w załączeniu.

Oferty (wzór formularza w załączeniu) prosimy składać do dnia 27.07.2023r. do godz. 900 
w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ocieplenie ściany północnej 
ul. Kościelna 26”.
Otwarcie ofert nastąpi 27.07.2023r. o godz. 915 w siedzibie Spółki.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy

Przedmiar robót


Zapytanie ofertowe – ul. Iłżecka 38A

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem kominów budynku ul. Iłżecka 38A
w Ostrowcu Św.

Szacowany zakres robót przedstawiony jest w przedmiarze, załączonym do zapytania.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

Oferty należy złożyć na wypełnionym formularzu ofertowym załączonym do zapytania do dnia 28.07.2023r. do godz. 900  w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki – pok. nr 4.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2023r. o godz. 915 w siedzibie Spółki. OTBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, a także unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Przedmiar robót

Kwestionariusz ofertowy


Zapytanie ofertowe – Remont balkonów i logi ul. Starokunowska 1/7

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:

„Remont balkonów i loggi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starokunowskiej 1/7 w Ostrowcu Św.”

Przedmiar robót w załączeniu.

Oferty prosimy składać do dnia 17.07.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółki 
lub mailowo na adres otbs@otbs.ostrowiec.pl
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Przedmiar robót

Kwestionariusz ofertowy