OTBS przejmuje „Gambo”

Rudera po byłych Zakładach Odzieżowych „Gambo” przestanie straszyć swoim wyglądem. 3 lutego Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nabyła od prywatnego właściciela teren po byłym zakładzie. Grunt zostanie uporządkowany i przygotowany pod inwestycje.
Dzisiaj odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i na tym spotkaniu nastąpiło wyrażenie zgody na przejęcie prezes spółkę miejską terenu po byłym „Gambo” – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.- Obiekt ten przez wiele lat popadał w ruinę. Przez niemal pół roku trwały negocjacje z prywatnym właścicielem terenu. Szczególne słowa podziękowania składam dla pani wiceprezydent Marzeny Dębniak, która uczestniczyła w tych negocjacjach. Nie były one łatwe, ale ostatecznie zakończyły się sukcesem. Teren po byłym „Gambo” zostanie przygotowany pod inwestycje.
Już wiadomo, że tam gdzie teraz jeszcze stoi rudera będą stały bloki.
Teren po byłym „Gambo” jest bardzo atrakcyjny pod względem inwestycyjnym – mówi prezes OTBS Piotr Dasios. – To 65 arów, które leżą w pobliżu parku, szkoły średniej i przedszkola. Jest tam miejsce na co najmniej dwa bloki mieszkalne. Dodam, że cena zakupu tego terenu była atrakcyjna dla naszej spółki.
Przez wiele lat rudera po byłym „Gambo” była ulubionym miejscem spotkań bezdomnych oraz zbieraczy złomu. Mieszkańcy pobliskich bloków wielokrotnie domagali się wyburzenia starego budynku. Czas pokazał, że spokojne i konkretne negocjacje z właścicielem byłego „Gambo” doprowadziły do sukcesu. Zamiast rudery będzie kompleks bloków mieszkalnych.


Lokale biurowo – usługowe do wynajęcia

Ostrowieckie TowarzystwoBudownictwa Społecznego Sp. z o.o.
wynajmie lokale biurowo-usługowe w nowo oddawanym do użytku (styczeń 2016 r.)budynku na osiedlu Stawki 35(wjazd od ul. Hubalczyków).

Wielkość lokali od 16 m2 do 400 m2;
Cena od 12 zł/m2 netto + media;
Wysoki standard, łatwy dojazd,
miejsca parkingowe;

tel. 785-181-919
e-mail: otbs@otbs.ostrowiec.pl


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrowcu Św.

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Św. 27-400 przy ul. Sienkiewicza 65/10A, KRS: 0000000880, NIP: 661-00-00-272, REGON: 290876888, tel.:41 248 23 23 fax: 41 263 08 30 www. Otbs.ostrowiec.pl; e-mail otbs@otbs.ostrowiec.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski przy ul. Sienkiewicza 65/10A objętej księgą wieczystą KW nr KI1O/00047077/1 Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 8/1, obręb 0012, o powierzchni 1378 m2. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana jest dwoma budynkami: jeden budynek o charakterze magazynowo-garażowym o pow. użytkowej 278,07 m2, zaś drugi o charakterze biurowym o powierzchni 129,43 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 572.387,00 (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych) netto.

Czytaj dalej „Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrowcu Św.”