Ogłoszenie o przetargu TI/ 1194 /2022

Ostrowiec Św. 15.06.2022r. 

TI/ 1194 /2022

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie izolacji termicznej instalacji CO oraz CCW w piwnicach budynku wielorodzinnego os. Ogrody 35/5. 

Długość budynku wynosi ok. 82,00m.

Zakres prac obejmuje:

  • demontaż istniejącej izolacji – bandaż z wełny i gipsu
  • oczyszczenie, odtłuszczenie i dwukrotne zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów
  • uszczelnienie przejść przez ściany piwnic – łącznie ok 2,00 m2
  • montaż otuliny termoizolacyjnej z pianki poliuretanowej o gr. 30 mm

Z uwagi na zróżnicowanie średnicy rur instalacji oraz odejścia od poziomów, przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.

Oferty należy złożyć do dnia 23.06.2022r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub na adres mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji i warunków płatności.

Kontakt telefoniczny: 661-418-373