Konkurs na nazwę osiedla

Ostrowieckie TowarzystwoBudownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza konkursna nazwę osiedla, które powstanie przy ul. Kopernika 34 A, w Ostrowcu Św.,na terenie po byłych Zakładach PrzemysłuOdzieżowego „Gambo”.

Celem Konkursu jest wybór oryginalnej nazwy osiedla, nawiązującejdo charakteru miejsca. Wyłoniona w Konkursie nazwa będziewykorzystywana do identyfikacji i promocji osiedla.
Regulamin i zasady przeprowadzenia konkursu znajdują się na stronie www.otbs.ostrowiec.pl.
Na propozycję nazwy osiedla czekamy od 15 lutego 2017 r. do 15 maja 2017 r., wyłonienie laureata konkursu przez komisję konkursową nastąpi najpóźniej do 2 czerwca 2017 r.
Dla laureata i dwóch osób wyróżnionych przewidujemy nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia (pdf)
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia (doc)