Zapytanie ofertowe – wymiana pokrycia dachowego

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty na wymianę pokrycia dachowego wraz z remontem kominów budynku ul. Iłżecka 38A w Ostrowcu Św.

Szacowany zakres robót przedstawiony jest w przedmiarze, załączonym do zapytania.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć do dnia 06.04.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub wysłać na adres mailowy otbs@otbs.ostrowiec.pl

Załącznik:
Przedmiar iłżecka 38A


Zapytanie – altana śmietnikowa

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty
na dostarczenie i montaż altany śmietnikowej wraz z utwardzeniem podłoża kostką brukową.

Altana śmietnikowa dla Wspólnot Mieszkaniowych: ul. H. Sienkiewicza 65/2 i 65/4  

Zakres robót:

– rozebranie istniejącej altany śmietnikowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu i papy

– utwardzenie terenu pod nową wiatę śmietnikową oraz pojemniki typu „dzwon” – wykonanie podbudowy, podsypki cementowej, osadzenie krawężników, ułożenie kostki brukowej typu „behaton” gr. 6 cm – powierzchnia ok. 28,00 m2

– wykonanie 4 stóp (w narożach) kotwiących altanę do podłoża

– dostarczenie i montaż nowej altany śmietnikowej o wymiarach 4,00×5,00 m  z blachy na konstrukcji z kształtowników stalowych (kolorystyka do uzgodnienia).

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć do dnia 06.04.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub wysłać
na adres mailowy otbs@otbs.ostrowiec.pl