Zapytanie ofertowe – Wymiana stolarki okiennej w budynku OTBS Sp. z o.o.

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Wymiana stolarki okiennej w budynku OTBS Sp. z o.o.”.

Specyfikacja zamówienia w załączeniu.

Oferty prosimy składać do dnia 24.07.2024r. do godz. 900 w sekretariacie Spółki 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wymiana stolarki okiennej w budynku OTBS Sp. z o.o.”.
Otwarcie ofert nastąpi 24.07.2024r. o godz. 915 w siedzibie Spółki.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy – wymiana stolarki

Specyfikacja okna


Zapytanie ofertowe – mycie elewacji ul. Reja 16

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Mycie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reja 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Powierzchnia elewacji wraz z ekranami balkonowymi: ok. 3600,00 m2
W cenie należy uwzględnić mycie oraz impregnację.

Oferty prosimy składać do dnia 23.07.2024r. do godz. 900 w sekretariacie Spółki 
w zamkniętych kopertach na załączonym kwestionariuszu z dopiskiem „Mycie elewacji ul. Reja 16 w Ostrowcu Św.”
Otwarcie ofert nastąpi 23.07.2024r. o godz. 915 w siedzibie Spółki.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy – ul. Reja 16


Zapytanie ofertowe – ul. Pogodna 36 i 38

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Remont tarasów, balkonów oraz ich konstrukcji stalowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pogodnej 36 i 38 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Przedmiar robót w załączeniu.
Przedmiar należy traktować szacunkowo, jako materiał pomocniczy.

Oferty prosimy składać do dnia 16.07.2024r. do godz. 900 w sekretariacie Spółki 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont budynków ul. Pogodna 36 i 38 w Ostrowcu Św.”.
Otwarcie ofert nastąpi 16.07.2024r. o godz. 915 w siedzibie Spółki.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy – ul. Pogodna 36 i 38
Przedmiar robót ul. Pogodna 36 i 38