Zapytanie ofertowe – ul. Pogodna 42

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Remont tarasu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pogodnej 42 w Ostrowcu Św.”
Przedmiar robót w załączeniu.

Oferty prosimy składać do dnia 05.07.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółki 
lub mailowo na adres otbs@otbs.ostrowiec.pl
Formularz oferty w załączeniu.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy

Przedmiar robót


Zapytanie ofertowe – ul. Kościelna 26

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Ocieplenie ściany północnej budynku wielorodzinnego przy ul. Kościelnej 26 w Ostrowcu Świętokrzyskim.”
Przedmiar robót w załączeniu.

Oferty (wzór formularza w załączeniu) prosimy składać do dnia 26.06.2023r. do godz. 1500 
w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ocieplenie ściany północnej 
ul. Kościelna 26”.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Przedmiar robót

Kwestionariusz ofertowy


ZAPYTANIE OFERTOWE – ul. Sienkiewicza 42

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 42 w Ostrowcu Św.”
Przedmiar robót w załączeniu.

Oferty prosimy składać do dnia 20.06.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółki 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont dachu ul. Sienkiewicza 42”.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Przedmiar robót – ul. Sienkiewicza 42


ZAPYTANIE OFERTOWE – os. Stawki 77

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy os. Stawki 77 
w Ostrowcu Św.”
Przedmiar robót w załączeniu.

Oferty prosimy składać do dnia 20.06.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółki
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont dachu os. Stawki 77”.

Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Przedmiar robót – os. Stawki 77


ZAPYTANIE OFERTOWE – ul. Stodolna 15

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stodolnej 15 
w Ostrowcu Św.”
Przedmiar robót w załączeniu.

Oferty prosimy składać do dnia 20.06.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont dachu ul. Stodolna 15”.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Przedmiar budynku ul. Stodolna 15


ZAPYTANIE OFERTOWE

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:

„Wykonanie projektu elektrycznego głównego wyłącznika prądu i przycisku ppoż. wraz 
z akceptacją rzeczoznawcy ds. ppoż. dla budynków zarządzanych przez OTBS Sp. z o.o.” 
Wykaz budynków i specyfikacja w załączeniu.

Oferty prosimy składać do dnia 15.06.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wymiana głównego wyłącznika prądu”.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Załącznik 1


Odczyty podzielników c.o. 2023 r.

L.p. Adres budynku I termin odczytu II (wstępny) termin odczytu 
1 ul. Orzeszkowej 5 15.05.2023 9:00-9:40 22.05.2023
2 ul. Orzeszkowej 7 15.05.2023 9:40-10:15 22.05.2023
3 ul. Waryńskiego 6 15.05.2023 10:20-10:50 22.05.2023
4 ul. Mickiewicza 16 15.05.2023 11:10-12:40 22.05.2023
5 ul. Iłżecka 38 15.05.2023 13:00-14:30 23.05.2023
6 ul. Stodolna 13 15.05.2023 14:30-15:10 23.05.2023
7 ul. Starokunowska 2 15.05.2023 16:00-16:40 23.05.2023
8 ul. Sienkiewicza 65/1 16.05.2023 8:00-10:00 25.05.2023
9 ul. Sienkiewicza 65/2 16.05.2023 10:00-11:30 25.05.2023
10 ul. Sienkiewicza 65/4 16.05.2023 12:15-13:45 26.05.2023
11 ul. Sienkiewicza 65/5 16.05.2023 13:50-14:20 26.05.2023
12 ul. Sienkiewicza 65/8 16.05.2023 14:30-15:00 26.05.2023
13 Os. Ogrody 4 23 maja 2023  (wtorek)  godz. 9.00 – 14.00 01.06.2023 r. (czwartek)  godz. od 15.50 do 16.15
14 ul. Sienkiewicza 82 23 maja 2023 (wtorek) godz. 14.30 – 16.00 02.06.2023 r. (piątek)   godz. od 15.05 do 15.15
15 Os. Ogrody 35/5 23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 – 14.00 01.06.2023 r. (czwartek)  godz. od 16.20 do 16.45
16 ul. Stodolna 15 24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 – 14.00 01.06.2023 r. (czwartek) godz. od 17.00 do 17.20
17 ul. Sienkiewicza 44 24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 – 12.00 (z wymianą baterii) 07.06.2023 r. (środa)  godz. od 15.30 do 16.10 (z wymianą baterii)
18 Os. Stawki 48 24 maja 2023 (środa) godz. 12.15 – 14.15 (I kl.)
14.15 – 16.00 (II kl.)
01.06.2023 r. (czwartek)  godz. od 15.10 do 15.40
19 ul. Rynek 10 25 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 – 12.00 31.05.2023 r. (środa)  godz. od 16.15 do 16.45
20 ul. Siennieńska 31 25 maja 2023 (czwartek) godz. 13.30 – 15.00 31.05.2023 r. (środa)  godz. od 16.50 do 17.00
21 ul. Zgoda 10 25 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 – 10.00 02.06.2023 r. (piątek)   godz. od 15.30 do 15.35
22 ul. Kilińskiego 22a 25 maja 2023 (czwartek) godz. 10.30 – 12.00  02.06.2023 r. (piątek)   godz. od 15.50 do 16.00
23 ul. Sienkiewicza 65/9 25 maja 2023 (czwartek) godz. 12.15 – 14.15
(z wymianą baterii)
07.06.2023 r. (środa)  godz. od 16.10 do 16.30 (z wymianą baterii)
24 Os. Stawki 24 30 maja 2023 (wtorek) godz. 9.30 – 15.30
(z wymianą baterii)
7.06.2023. (środa)
godz. od 16.45 do 17.00.
25  ul. Starokunowskiej 1

 

25 maja 2023 (czwartek)
godz. od 12.30 do 13.30
31.05.2023 r. (środa)
godz. od 16.00 do 16.10
26 ul. Klimkiewiczowska 16 7.06.2023. (środa)
godz. od 8.00 do 10.00.