ANKIETA ZAINTERESOWANIA OFERTĄ OTBS sp. z o.o.

Informujemy, że  Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  sp. z o.o. rozważa realizację inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicy Hubalczyków, jako rozbudowę zasobów własnych w  ramach systemu SIM/TBS czyli społecznego budownictwa czynszowego.

Ankieta pozwoli określić skalę zainteresowania ofertą SIM/TBS wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oraz osób zamierzających związać swoją przyszłość z naszym miastem. Państwa zapytania, opinie i udzielone w ankiecie informacje pozwolą zweryfikować potrzebną strukturę i wielkość mieszkań, a także ustalić preferowaną grupę osób, dla których mogą być przeznaczane mieszkania do wynajmu. Celem jest zrealizowanie inwestycji w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Wypełnij ankietę.


Zapytanie ofertowe – remont kominów

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Ostrowcu Św. zaprasza
do złożenia oferty na zadanie:

„Remont kominów w części ponad dachem budynków mieszkalnych wielorodzinnych” zarządzanych przez Spółkę.

Zapytanie dotyczy budynków:

  1. ul. Mickiewicza 18
  2. ul. Starokunowska 1/7
  3. ul. Sienkiewicza 40
  4. ul. Sienkiewicza 44

Przedmiary robót w załączeniu. 

Oferty (wzór formularza w załączeniu) prosimy składać do dnia 06.09.2023r. do godz. 1000
w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont kominów – ul.(wpisać adres)”.

Otwarcie ofert nastąpi 06.09.2023r. o godz. 1015 w siedzibie Spółki.

Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy – remont kominów

Sienkiewicza 40 – remont kominów

Sienkiewicza 44 – remont kominów

Starokunowska 1.7 – remont kominów

Mickiewicza 18 – remont kominów