Zapytanie ofertowe: Remont kominów

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu kominów w części ponad dachem w budynku wielorodzinnym
ul. Rynek 10 w Ostrowcu Św.

Remont obejmuje 16 sztuk kominów w podanym poniżej zakresie:

  1. Uzupełnienie ubytków w kominach
  2. Remont czapek kominowych
  3. Przygotowanie i montaż konstrukcji drewnianej pod obudowanie kominów blachą
  4. Obudowanie kominów blachą trapezową
  5. Wykonanie obróbek blacharskich

Z uwagi na zróżnicowanie kominów konieczne jest dokonanie wizji lokalnej celem ustalenia dokładnego zakresu robót.

Oferty należy złożyć do dnia 07.03.2023r. do godz. 15:00 w siedzibie OTBS Sp. z o.o. – Sekretariat, bądź wysłać na adres mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl. 

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Spółki pok. nr 20 lub pod nr telefonu:
661-418-373.