OTBS przejmuje „Gambo”

Rudera po byłych Zakładach Odzieżowych „Gambo” przestanie straszyć swoim wyglądem. 3 lutego Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nabyła od prywatnego właściciela teren po byłym zakładzie. Grunt zostanie uporządkowany i przygotowany pod inwestycje.
Dzisiaj odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i na tym spotkaniu nastąpiło wyrażenie zgody na przejęcie prezes spółkę miejską terenu po byłym „Gambo” – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.- Obiekt ten przez wiele lat popadał w ruinę. Przez niemal pół roku trwały negocjacje z prywatnym właścicielem terenu. Szczególne słowa podziękowania składam dla pani wiceprezydent Marzeny Dębniak, która uczestniczyła w tych negocjacjach. Nie były one łatwe, ale ostatecznie zakończyły się sukcesem. Teren po byłym „Gambo” zostanie przygotowany pod inwestycje.
Już wiadomo, że tam gdzie teraz jeszcze stoi rudera będą stały bloki.
Teren po byłym „Gambo” jest bardzo atrakcyjny pod względem inwestycyjnym – mówi prezes OTBS Piotr Dasios. – To 65 arów, które leżą w pobliżu parku, szkoły średniej i przedszkola. Jest tam miejsce na co najmniej dwa bloki mieszkalne. Dodam, że cena zakupu tego terenu była atrakcyjna dla naszej spółki.
Przez wiele lat rudera po byłym „Gambo” była ulubionym miejscem spotkań bezdomnych oraz zbieraczy złomu. Mieszkańcy pobliskich bloków wielokrotnie domagali się wyburzenia starego budynku. Czas pokazał, że spokojne i konkretne negocjacje z właścicielem byłego „Gambo” doprowadziły do sukcesu. Zamiast rudery będzie kompleks bloków mieszkalnych.