Konkurs na nazwę osiedla nie rozstrzygnięty

W wyniku podjętej dyskusji, Komisja postanowiła nie rozstrzygnąć konkursu. Propozycje nazw, które wpłynęły na konkurs, nie spełniają kryteriów zawartych w regulaminie tj. pkt V ust. 4