Dni wolne od pracy

Dni 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. ustala się dniami wolnymi od pracy w OTBS Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, w zamian za święta przypadające w sobotę tj. odpowiednio 25 grudnia 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r. (zgodnie z art. 130 par.2 K.P.)