ZAPYTANIE OFERTOWE

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:

„Wykonanie projektu elektrycznego głównego wyłącznika prądu i przycisku ppoż. wraz 
z akceptacją rzeczoznawcy ds. ppoż. dla budynków zarządzanych przez OTBS Sp. z o.o.” 
Wykaz budynków i specyfikacja w załączeniu.

Oferty prosimy składać do dnia 15.06.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wymiana głównego wyłącznika prądu”.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Załącznik 1