Zapytanie ofertowe – ul. Pogodna 36 i 38

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Remont tarasów, balkonów oraz ich konstrukcji stalowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pogodnej 36 i 38 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Przedmiar robót w załączeniu.
Przedmiar należy traktować szacunkowo, jako materiał pomocniczy.

Oferty prosimy składać do dnia 16.07.2024r. do godz. 900 w sekretariacie Spółki 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont budynków ul. Pogodna 36 i 38 w Ostrowcu Św.”.
Otwarcie ofert nastąpi 16.07.2024r. o godz. 915 w siedzibie Spółki.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy – ul. Pogodna 36 i 38
Przedmiar robót ul. Pogodna 36 i 38