[Aktualizacja] Nowy konkurs na nazwę osiedla

Aktualizacja
W wyniku podjętej dyskusji, Komisja postanowiła nie rozstrzygnąć konkursu.

Celem Konkursu jest wybór oryginalnej nazwy osiedla, nawiązującej do charakteru miejsca. Wyłoniona w Konkursie nazwa będzie wykorzystywana do identyfikacji i promocji osiedla.
Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na nazwę osiedla nowo powstającego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kopernika 34A na terenie dawnych zakładów odzieżowych GAMBO, zwanego dalej „Konkursem” oraz warunki uczestnictwa w nim.
Ramy czasowe konkursu:
w dniach 20 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r. do godziny 15.00 – nadsyłanie propozycji nazw konkursowych,
do dnia 15 października 2017 r. do godziny 15.00 – ocena nadesłanych propozycji i ogłoszenie wyników.

Regulamin II konkursu na nazwę osiedla