Ogłoszenie o dniu wolnym – 02.01.2018r.

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż dzień 02.01.2018r. będzie dniem wolnym od pracy zgodnie z Art. 130 §2 kodeksu pracy (w zamian za dzień 06.01.2018r.).
Informujemy, że w sprawie awarii będzie czynny nasz numer alarmowy.
Zarząd OTBS Sp. z o.o.