Skrócenie godzin pracy w dniach 27.06-01.07

W dniach 8.06.2022-01.07.2022, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu OTBS Sp. z o.o. nr 8/2022 z dnia 27.06.2022 r., zostaje skrócony czas pracy OTBS Sp. z o.o. tj. Spółka będzie czynna w godzinach 7.00 – 14.00