Zapytanie ofertowe – wymiana pokrycia dachowego

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty na wymianę pokrycia dachowego wraz z remontem kominów budynku ul. Iłżecka 38A w Ostrowcu Św.

Szacowany zakres robót przedstawiony jest w przedmiarze, załączonym do zapytania.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć do dnia 06.04.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub wysłać na adres mailowy otbs@otbs.ostrowiec.pl

Załącznik:
Przedmiar iłżecka 38A