Zapytanie ofertowe – ocieplanie stropu.

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty na ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Osadowa 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W załączeniu przedmiar robót. 

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć do dnia 10.04.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub wysłać
na adres mailowy dt@otbs.ostrowiec.pl