Przeglądy gazowe

Informujemy o możliwości przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej dla budynków nie zarządzanych przez OTBS sp. z o.o.
Koszt przeglądu dla lokali mieszkalnych100 zł brutto.
Koszt przeglądu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych250 zł brutto.

Zamówienie usługi można dokonać w siedzibie Spółki – ul. H.Sienkiewicza 65/10a – pok. 1 Administracja lub telefonicznie 41/248-23-23 wew. 35.
Przeglądy wykonywane są w godzinach pracy Spółki tj. od 7 do 15.