Zapytanie ofertowe – Remont balkonów i logi ul. Starokunowska 1/7

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:

„Remont balkonów i loggi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starokunowskiej 1/7 w Ostrowcu Św.”

Przedmiar robót w załączeniu.

Oferty prosimy składać do dnia 17.07.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółki 
lub mailowo na adres otbs@otbs.ostrowiec.pl
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Przedmiar robót

Kwestionariusz ofertowy