Zapytanie ofertowe – wymiana pokrycia dachowego

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty na wymianę pokrycia dachowego wraz z remontem kominów budynku ul. Iłżecka 38A w Ostrowcu Św.

Szacowany zakres robót przedstawiony jest w przedmiarze, załączonym do zapytania.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć do dnia 06.04.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub wysłać na adres mailowy otbs@otbs.ostrowiec.pl

Załącznik:
Przedmiar iłżecka 38A


Zapytanie – altana śmietnikowa

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty
na dostarczenie i montaż altany śmietnikowej wraz z utwardzeniem podłoża kostką brukową.

Altana śmietnikowa dla Wspólnot Mieszkaniowych: ul. H. Sienkiewicza 65/2 i 65/4  

Zakres robót:

– rozebranie istniejącej altany śmietnikowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu i papy

– utwardzenie terenu pod nową wiatę śmietnikową oraz pojemniki typu „dzwon” – wykonanie podbudowy, podsypki cementowej, osadzenie krawężników, ułożenie kostki brukowej typu „behaton” gr. 6 cm – powierzchnia ok. 28,00 m2

– wykonanie 4 stóp (w narożach) kotwiących altanę do podłoża

– dostarczenie i montaż nowej altany śmietnikowej o wymiarach 4,00×5,00 m  z blachy na konstrukcji z kształtowników stalowych (kolorystyka do uzgodnienia).

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć do dnia 06.04.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub wysłać
na adres mailowy otbs@otbs.ostrowiec.pl


Zapytanie ofertowe: Remont kominów

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu kominów w części ponad dachem w budynku wielorodzinnym
ul. Rynek 10 w Ostrowcu Św.

Remont obejmuje 16 sztuk kominów w podanym poniżej zakresie:

  1. Uzupełnienie ubytków w kominach
  2. Remont czapek kominowych
  3. Przygotowanie i montaż konstrukcji drewnianej pod obudowanie kominów blachą
  4. Obudowanie kominów blachą trapezową
  5. Wykonanie obróbek blacharskich

Z uwagi na zróżnicowanie kominów konieczne jest dokonanie wizji lokalnej celem ustalenia dokładnego zakresu robót.

Oferty należy złożyć do dnia 07.03.2023r. do godz. 15:00 w siedzibie OTBS Sp. z o.o. – Sekretariat, bądź wysłać na adres mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl. 

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Spółki pok. nr 20 lub pod nr telefonu:
661-418-373.

 


Oferta na renowację drewnianego pochwytu barierki

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na renowację drewnianego pochwytu barierki klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Górzystej 5/11 w Ostrowcu Św. 

Zakres prac obejmuje:

– oczyszczenie pochwytu ze starej farby
– uzupełnienie ubytków szpachlą do drewna
– dwukrotne malowanie poręczy lakierobejcą/farbą do drewna

Łączna długość pochwytu wynosi ok. 75,00 m.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć do dnia 16.12.2022r. do godz. 1200 w sekretariacie – pok. nr 4 lub wysłać
na adres mailowy otbs@otbs.ostrowiec.pl


Oferty 
na dostarczenie i montaż altany śmietnikowej

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty
na dostarczenie i montaż altany śmietnikowej wraz z utwardzeniem podłoża kostką brukową.

Altana śmietnikowa dla Wspólnot Mieszkaniowych: ul. H. Sienkiewicza 65/8, 65/12, 65/13 – zakres robót:
– rozebranie istniejącej altany śmietnikowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu i papy
– utwardzenie terenu pod nową wiatę śmietnikową oraz pojemniki typu „dzwon” – wykonanie podbudowy, podsypki cementowej, osadzenie krawężników, ułożenie kostki brukowej typu „behaton” – powierzchnia ok. 28,00 m2
– wykonanie 4 stóp (w narożach) kotwiących altanę do podłoża
– dostarczenie i montaż nowej altany śmietnikowej o wymiarach 4,00×5,00 m  z blachy na konstrukcji z kształtowników stalowych 

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć do dnia 15.12.2022r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub wysłać
na adres mailowy otbs@otbs.ostrowiec.pl


Regulaminy – projekty na 2023 r.

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przedstawia Państwu poniżej projekty nowych: Regulaminów rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, kosztów ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody oraz rozliczania kosztów wody i odprowadzenia ścieków.

Zmiany dotychczasowych zapisów regulaminów (wyłącznie w kwestii rozliczania kosztów ciepła) podyktowane są koniecznością dostosowania treści do obowiązujących przepisów tj.

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1385 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021r., poz. 2273)

Przy czym niniejsze zmiany regulaminów  rozliczania kosztów c.o. (z chwilą zatwierdzenia przez poszczególne wspólnoty) obowiązują od sezonu rozliczeniowego 2023/2024 i nie mają wpływu na rozliczenie bieżącego sezonu grzewczego, natomiast zmiana sposobu rozliczania kosztów podgrzania wody obowiązuje od 01.01.2023 r. (od I kw. 2023 lub od 1 półrocza 2023).


Treść regulaminów  wspólna dla wyszczególnionych budynków poniżej:

Regulamin c.o. – podzielniki
Schemat podzielniki – strona 1
Schemat podzielniki – strona 2

Regulamin – ciepła woda
Schemat – ciepła woda

Budynki:   BRAK podzielników,  JEST instalacja do ciepłej wody:

– CENTRALNE OGRZEWANIE – o ile nie nastąpi zmiana decyzji – NADAL ROZLICZANE WEDŁUG METRAŻU, dostosowanie treści regulaminu do aktualnych przepisów, zastosowanie dopiero po montażu podzielników
– CIEPŁA WODA – zmiana podziału kosztów – wprowadzenie opłaty stałej (proporcjonalnie do ilości lokali z c.c.w.) i opłaty zależnej od zużycia wody (koszt podgrzania 1 m3)

Dotyczy:
FOCHA 1
IŁŻECKA 36
IŁŻECKA 38A
KILIŃSKIEGO 12
KILIŃSKIEGO 20B
KONOPNICKIEJ 2
MICKIEWICZA 12
MICKIEWICZA 14
OGRODY 32
PUŁANKI 5
PUŁANKI 9
ROSŁOŃSKIEGO 10
SIENKIEWICZA 65/10
SIENKIEWICZA 65/11
SIENKIEWICZA 65/13
SIENKIEWICZA 65/7
SŁONECZNE 6
SŁONECZNE 8
STAWKI 77
STODOLNA 19
WARYŃSKIEGO 2
WARYŃSKIEGO 4
SŁOWACKIEGO 13a
CEGIELNIANA 6 – indywidualny regulamin

 

Budynki:   BRAK podzielników,  BRAK instalacji do ciepłej wody:

– CENTRALNE OGRZEWANIE – o ile nie nastąpi zmiana decyzji – NADAL ROZLICZANE WEDŁUG METRAŻU, dostosowanie treści regulaminu do aktualnych przepisów, zastosowanie dopiero po montażu podzielników
– CIEPŁA WODA – dostosowanie treści par. 5 Regulaminu rozliczania kosztów zimnej wody (…) do aktualnych przepisów, zastosowanie dopiero po podłączeniu instalacji do budynku

Dotyczy:
KOCHANOWSKIEGO 10
MICKIEWICZA 10
ORZESZKOWEJ 1
RYNEK 27
SIENKIEWICZA 59A
SIENKIEWICZA 65/12
SIENKIEWICZA 65/6
STAROKUNOWSKA 1/7
TYLNA 1/5

 

Budynki:   SĄ podzielniki,  BRAK instalacji do ciepłej wody:

– CENTRALNE OGRZEWANIE – dostosowanie treści regulaminu do aktualnych przepisów, zmiana podziału kosztów –  koszty stałe (proporcjonalnie do metrażu), koszty zmienne wspólne (proporcjonalnie do metrażu), koszt zmienne zależne (proporcjonalnie do wskazań podzielników)
– CIEPŁA WODA – dostosowanie treści par. 5 Regulaminu rozliczania kosztów zimnej wody (…) do aktualnych przepisów, zastosowanie dopiero po podłączeniu instalacji do budynku

Dotyczy:
GÓRZYSTA 14/24B
GÓRZYSTA 5/11
IŁŻECKA 38
KOPERNIKA 8
KLIMKIEWICZOWSKA 16
OSADOWA 10
OSADOWA 11
OSADOWA 13
OSADOWA 14
RYNEK 10
SIENKIEWICZA 59B
SIENKIEWICZA 65/15
SIENKIEWICZA 65/2
SIENKIEWICZA 65/5A
SIENKIEWICZA 65/8
SIENNIEŃSKA 31
STAROKUNOWSKA 1
STAROKUNOWSKA 2
STODOLNA 15
WARYŃSKIEGO 3
WARYŃSKIEGO 8
ZGODA 10

Budynki:   SĄ podzielniki,  JEST instalacja do ciepłej wody:

– CENTRALNE OGRZEWANIE – dostosowanie treści regulaminu do aktualnych przepisów, zmiana podziału kosztów –  koszty stałe (proporcjonalnie do metrażu), koszty zmienne wspólne (proporcjonalnie do metrażu), koszt zmienne zależne (proporcjonalnie do wskazań podzielników)
– CIEPŁA WODA – zmiana podziału kosztów – wprowadzenie opłaty stałej (proporcjonalnie do ilości lokali z c.c.w.) i opłaty zależnej od zużycia wody (koszt podgrzania 1 m3)

Dotyczy:
CEGIELNIANA 2/4
IŁŻECKA 1/5
KILIŃSKIEGO 22A
MICKIEWICZA 16
MICKIEWICZA 18
OGRODY 35/5
OGRODY 4
OGRODY 6
ORZESZKOWEJ 5
ORZESZKOWEJ 7
SIENKIEWICZA 40
SIENKIEWICZA 42
SIENKIEWICZA 44
SIENKIEWICZA 65/1
SIENKIEWICZA 65/4
SIENKIEWICZA 65/5
SIENKIEWICZA 65/9
SIENKIEWICZA 82
STAWKI 24
STAWKI 48
STODOLNA 13
WARYŃSKIEGO 5
WARYŃSKIEGO 6
WARYŃSKIEGO 7
SANDOMIERSKA 93


Treść regulaminów  wspólna dla  wyszczególnionych budynków poniżej:

Regulamin c.o. – ciepłomierze
Schemat ciepłomierze – strona 1
Schemat ciepłomierze – strona 2

Regulamin c.o. – ciepłomierze
Schemat – ciepła woda

Budynki:   SĄ ciepłomierze,  JEST instalacja do ciepłej wody:

– CENTRALNE OGRZEWANIE – dostosowanie treści regulaminu do aktualnych przepisów, zmiana podziału kosztów –  koszty stałe (proporcjonalnie do metrażu), koszty zmienne wspólne (proporcjonalnie do metrażu), koszt zmienne zależne (proporcjonalnie do wskazań ciepłomierzy)
– CIEPŁA WODA – zmiana podziału kosztów – wprowadzenie opłaty stałej (proporcjonalnie do ilości lokali z c.c.w.) i opłaty zależnej od zużycia wody (koszt podgrzania 1 m3)

Dotyczy:
SIKORSKIEGO 49 i 51
POGODNA 36 i 38
POGODNA 40 i 42
POGODNA 46
POGODNA 44
POGODNA 48


Treść regulaminów  wspólna dla  wyszczególnionych budynków poniżej:

Regulamin c.o. – logotermy
Schemat logotermy

Regulamin – ciepła woda (logotermy)

Budynki:  zainstalowane logotermy

– CENTRALNE OGRZEWANIE – dostosowanie treści regulaminu do aktualnych przepisów, zmiana podziału kosztów –  koszty stałe (proporcjonalnie do metrażu), koszty zmienne wspólne (proporcjonalnie do metrażu), koszt zmienne zależne (proporcjonalnie do wskazań ciepłomierzy)
– koszty ciepłej wody rozliczane łącznie z kosztami c.o. w takich samych proporcjach jak przy c.o.

Dotyczy:
KOPERNIKA 34a i 34b


ZAPYTANIE OFERTOWE – remont schodów

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. jako zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na remont schodów przy budynku wielorodzinnym ul. Pogodna 46 w Ostrowcu Św. Zakres prac wyszczególniony w załączonym przedmiarze robót.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 18 lub pod
nr tel. 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, okresu gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć na adres mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl do dnia 31.10.2022r.
lub osobiście w sekretariacie – pok. nr 4.

Przedmiar robót – ul. Pogodna 46


Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi

Zamawiający :

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Henryka Sienkiewicza 65/10A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ZAWIADAMIA

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi opublikowano :

  1. W Biuletynie Zamówień Publicznych Nr : 2022/BZP 00294971/01 w dniu 05.08.2022 r.
  2. Na stronie internetowej : https://otbsostrowiec.ezamawiajacy.pl

Czytaj dalej „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi”